Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/turizamp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
Istorija i kultura – Turistička organizacija Prijepolje
TOPRIJEPOLJE@GMAIL.COM
MENU
Prijepolje

Istorija i kultura

Naseljeno još u rimsko doba, Srednje Polimlje se nalazilo u sastavu najstarije srpske države Raške.

U prvim pisanim izvorima Prijepolje se pominje kao trg manastira Mileševe. To je Ugovor iz 1343. godine i odnosi se na trgovinu soli iz Dubrovnika za Prijepolje. Grad se razvio kao drumsko naselje na karavanskom putu, poznatom pod nazivom “dubrovački drum“, koji je povezivao centralne i istočne delove Balkana sa srednjim delom jadranske obale.

Naselje je bilo jedna od čvornih tačaka u sistemu balkanskih karavanskih komunikacija i imao funkciju trga ‘’Merkatum Prepollie’’ i odmorišta, gde su se zadržavali Dubrovčani i odakle su polazili karavani.

Dubrovački drum je išao od Dubrovnika i Kotora preko Pljevalja, Prijepolja, uz dolinu Mileševke, prema manastiru Mileševi, Miloševom Dolu, Sjenici, Rasu, Trgovištu, Novom Brdu, Prištini, Trepči, Sofiji i Carigradu.

Drugi važan put bio je „bosanski drum“, koji je od Dobruna, Belih brda, Uvca, Priboja išao prema Novoj Varoši i u Sjenici se spajao sa „dubrovačkim drumom“. Iako se kaže da je u Prijepolju u tom periodu bilo karavanskih stanica, može se slobodno reći da je bilo i više od toga. Smenjivanje i susretanje trgovaca, dolazak i polazak karavana donosio je novi život i širio poglede ljudi ovog kraja. Stoga se u Prijepolju tokom 16. veka, javlja potreba za osnivanjem karavan – saraja, objekata za prijem karavana i smeštaj ljudi na konačište.

U 14. veku, a i kasnije, dolina Lima je predstavljala jedan od najvažnijih delova srpskih zemalja, Nemanjine države i njegovih potomaka. Prijepolje je predstavljalo značajno kulturno – religiozno, administrativno – upravno, ekonomsko i saobraćajno središte.

Krupne promene nastaju polovinom 15. veka kada ova teritorija i Srbija potpadaju pod osmanlijsku vlast. U osmanlijsko vreme Polimlje gubi značaj važne osovine Stare Raške i njene najnaseljenije i najnaprednije oblasti. Polimlje postaje jedan od najzaostalijih krajeva osmanskog carstva.

Padom pod osmanlijsku vlast etnička struktura Prijepolja i okoline menja se tako da se pored hrišćana pojavljuju i muslimani. Krajem 19. veka moćna austrougarska monarhija dolazi na obale Lima i na ovim prostorima se osetio uticaj nove civilizacije i kulture. Razvoj grada obuhvata tri osnovne faze: Ruralnu – kada je formirano kao naselje, Prijepolje ima ruralna svojstva;

  1. Inicijalnu – odnosi se na početak konstituisanja naselja na mestu ukrštanja privredno i strateški značajnih putnih pravaca na lokaciji predslovenskog naselja, o čemu svedoče arheološki nalazi posebno rimske nekrople na lokalitetu Dvorine na Kolovratu;
  2. Ruralnu – kada je formirano kao naselje, Prijepolje ima ruralna svojstva
  3. Urbanu – od treće decenije 15. veka do naših dana ima status urbanog naselja, koje se odlikuje znatnom urbanom uredjenošću, čije plansko oblikovanje i struktuiranje počinje posle Drugog svetskog rata.