Природни простор око манастира Милешева

Природни простор око манастира Милешева културног добра од изузетног значаја, чију амбијенталну и неодвојиву целину са овим непокретним културним добром.

Одлуку бр. 06-41/90 је 20.09.1990. године о проглашењу заштићене околине - природног простора манастира Милешева донела је СО Пријепоље. Укупна површина заштићене околине износи 289,69 ха. Заштићена околина се наслања на Регионални парк природе “Клисура реке Милешевке” са којом чини јединствену просторну и амбијенталну целину. У оквиру заштићене околине манастира Милешева налазе се следећа заштићена и евидентирана природна и културна добра: 

Манастир Милешева (Решење Завода и научно проучавање споменика културе НРС, бр. 424/47 од 23.10.1947),

Град Хисарџик (Решење Завода и научно проучавање споменика културе НРС, бр. 511/47 12.11.1947),

Споменик природе “Стабло црног бора у селу Хисарџику” (Решење Звода и научно проучавање споменика културе НРС, бр. 01-605 од 25.11.1958),

Манастирска странопријемница, црква Ружица, остаци средњевековног пута и села Хисарџик као евидентирана културна добра.

hisardzik1