Специјални резерват природе “Клисура реке Милешевке”

Обухвата површине регионалног парка природе “Клисура реке Милешевке” и Строгог резервата природе “Равниште”. Површина овог природног добра износи 1.229,09 ха.

Специјални резерват природе представља морфолошку целину која чини мозаик разноврсних станишта изражених мезо и микроклиматских специфичности. Географски положај, геолошке и геоморфолошке карактеристике утицале су на састав биљног света и распоред вегетације, због чега Клисура Милешевке представља флористички и фитогеографски најинтересантније подручје на простору југозападне Србије. У новије време позната је као најјужније налазиште Панчићеве оморике.