Споменик природе "Свети Бор на Каменој Гори":

Споменик природе „Свети бор на Каменој Гори“ налази се у југозападној Србији, 23 км југозападно од Пријепоља на планини Камена Гора.

На једном од висова планине, изнад истоименог села, на 1345 м надморске висине гордо се уздиже овај црни бор (Pinus Nigra Arn.) несвакидашњег изгледа и лепоте, који већ скоро четири века опстаје и доминира селом и читавом планином.

Овај бор који,  како се процењује, око 350 година пркоси времену, одликује се кишобранастим хабитусом и импозантним дендрометријским вредностима, виталношћу и добрим здравственим стањем. Висок 13,00 м, раширеног је стабла типичног за црни бор који расте на осами, са добро развијеном широком крошњом пречника 18,15 м, дебла висине 1,50 м и обима 5,20 м који се наставља се у шест главних стубова. 

Свети бор је својеврсни симбол Камене Горе, што потврђују и бројне легенде овог краја. Садашњи становници населили су ово подручје пре око 300 година, које је било опустело, пошто су претходни напустили Камену Гору из непознатих разлога. Како легенда каже, разлог напуштања огњишта знали су само они, и црни бор који и данас чува ову тајну, исписану у годовима. Према овом предању, пре свог одласка староседеоци су избушили рупу у стаблу црног бора, и у њој оставили поруку са објашњењем одласка. Рупа је затворена чепом, а тајна староседелаца Камене Горе остала је у срцу црног бора.

На основу Студије заштите, Завод предлаже да заштиту Споменика природе „Свети бор на Каменој Гори“ као  значајно природно добро, односно добро III категорије.                          

За стараоца предложен је „Центар за одрживи развој Камена Гора“ из Пријепоља. 

Над проглашеним заштићеним подручјима успостављају се режими заштите према Студији заштите природних добара, док се над подручјима која су предложена за заштиту (у процедури заштите) спроводи III степен заштите до стицања статуса заштићеног подручја.