Предео изузетних одлика “Камена Гора”

Планинска површ рашчлањена дубоким клисурама и кањонским долинама. Мозаичан распоред шума и питомих пропланака чини овај простор јединственим.

Он је станиште бројних ретких и угрожених врста. Очувани природни пејзажи, специфични објекти народног градитељства, културно-историјско наслеђе и традиционални начин живота издвајају овај простор као посебан. Површина износи 7.808,65 ха.