Планинска површ рашчлањена дубоким клисурама и кањонским долинама. Мозаичан распоред шума и питомих пропланака чини овај простор јединственим.

Више...

Обухвата површине регионалног парка природе “Клисура реке Милешевке” и Строгог резервата природе “Равниште”. Површина овог природног добра износи 1.229,09 ха.

Више...

Споменик природе „Свети бор на Каменој Гори“ налази се у југозападној Србији, 23 км југозападно од Пријепоља на планини Камена Гора.

Више...

Природни простор око манастира Милешева културног добра од изузетног значаја, чију амбијенталну и неодвојиву целину са овим непокретним културним добром.

Више...

Природно налазиште врсте Панчићева оморика. Захвата површину од 138, 45 ха. Пријепоље је решењем бр. 03-352-5/76 од 05.05.1976. године ово природно добро ставила под заштиту и прописала мере и режиме заштите.

 

Више...

У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ИДЕНТИФИКОВАНА СУ СЛЕДЕЋА ПОДРУЧЈА СА ЗНАЧАЈНИМ ПРИРОДНИМ, ЕКОЛОШКИМ И ЕСТЕТСКИМ ВРЕДНОСТИМА:

Више...

Милешевска река је између планинских масива Златара и Јадовника формирала дубоку и атрактивну клисуру висинске разлике од 1230 м.

Више...

Обухватају подручје изворишта реке Сопотнице. Стављено је под заштиту ради очувања морфо- хидролошких вредности које чине четири крашка врела, више извора и седам бигрених тераса преко којих отичу врелски водотоци градећи живописне водоводе и слапове.

Више...

Одликује се високопланинским красом, јединственим кањонима и клисурама и питомим пропланцима карактеристичним за динарске планине Старог Влаха.

Више...