Мостови Балкана

Смотра изворног стваралаштва балканских народа одржава се на селу Јабуци у непосредној близини Пријепоља. Учесници долазе из Бугарске, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. Програм фестивала чине песме (посебно старо традиционално полифоно певање диафоног типа), као и други облици вокалног извођења заступљени у традицијама народа са подручја земаља одакле извођачи долазе, инструментална свирка на различитим типовима традиционалних инструмената, игре, плесови, обредни обичаји.

 2. август