Католичка црква

Крајем 19. века  моћна Аустроугарска монархија долази на обале Лима и на овим просторима  се осетио утицај нове цивилизације. После Турске империје, Пријепоље  пада под  аустроугарску власт, и неко време  је  у Пријепољу владала двојна управа. На десној обали Лима владала је Турска, а на левој аустроугарска монархија.

 

Из аустроугарског периода у Пријепољу је остала Католичка црква, која је подигнута на стени на левој обали Лима у близини некадашњих  аустроугарских касарни. Служила је као  капела  за војни аустроугарски гарнизон, у чијој  близини се налазило и војничко гробље. Одласком аустроугарске војске  остала је сачувана и представља један од симбола Пријепоља.