Јавне набавке

 

objavljeno 16.децембар.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН :  229/2021-63

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : Набавка рачунара и рачунарске опреме

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

objavljeno 16.децембар.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН :  227/2021-62

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : Набавка услуга техничке подршке организовања едукације за угоститеље

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

objavljeno 3.децембар.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  ЗЈН :  213/2021-61

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : Набавка услуга израде промотифних филмова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 

objavljeno 3.децембар.2021.год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  ЗЈН :  211/2021-60

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : Набавка услуга  - редизајн сајта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

objavljeno 17.новембар.2021.год.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

objavljeno 15.новембар.2021.год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 201/2021-55

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : УСЛУГЕ ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА ДРВЕНИХ НАСТРЕШИЦА-ПЕЧУРКИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

objavljeno 22.октобар.2021год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 187/2021-52

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : УСЛУГЕ ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА МЕТАЛНИХ ПУТОКАЗА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

objavljeno 21.октобар.2021год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 185/2021-51

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : УСЛУГЕ ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА ТУРИСТИЧКОГ МОБИЛИЈАРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 

objavljeno 22.септембар.2021год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 173/2021-48

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА ПОТРЕБУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 

objavljeno 20.септембар.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 171/2021-47

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

objavljeno 09.септембар.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 156/2021-46

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : НАБАВКА УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ОПРЕМЕ,АУДИО И ВИЗУЕЛНЕ ПОДРШКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МАНИФСЕСТАЦИЈЕ " БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА КРОЗ СРБИЈУ"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

objavljeno  03.септембар.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 154/2021-45

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : НАБАВКА УСЛУГА ПРОДУКЦИЈЕ,СНИМАЊА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И МОНТАЖЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

objavljeno 03.септембар.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 152/2021-44

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА КРОЗ СРБИЈУ"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

objavljeno 26.јул.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМАНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 140/2021-40

ПРЕДНЕТ НАБАВКЕ : ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

objavljeno 16.јул.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 132/2021-38

ПРЕДНЕТ НАБАВКЕ : ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење пунуда

 

objavljeno 15.јул.2021.год

 

КОНКУРСНА ДОКУМНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 125/2021-37

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : УСЛУГЕ ПРОДУКЦИЈЕ,СНИМАЊА,ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И МОНТАЖЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење пунуда

 objavljeno  05.јул.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 109/2021-32

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПЛАЖЕ ПЕТРОВАЦ,ИЗЛЕТИШТА РАВНЕ,И ПУТНИХ ПРАВАЦА КОЈИ ВОДЕ КА ТУРИСТИЧКИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење пунуда

 

objavljeno 25.јун.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН : 87/2021-26

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:УСЛУГЕ ПРОДУКЦИЈЕ,СНИМАЊА,ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И МОНТАЖЕ.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење пунуда

 

objavljeno  25.јун.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН БР : 89/2021-27

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕПОЉЕ ОРГАНИЗУЈЕ У ОКВИРУ ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење пунуда

 

objavljeno 09.јун.2021.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН БР:80/2021-24

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење пунуда

objavljeno  01.авг 2018.год

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 01/2018
- ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ -

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА

PDF Icon 25x20   Конкурсна документација број 01/2018

PDF Icon 25x20   Позив за подношење понуда 01/2018


objavljeno  22.јан 2018.год

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je dva javna konkursa za podršku projektima razvoja turizma u Republici Srbiji u 2018. godini.

Konkursom za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma, predviđeni su podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji. Rok za podnošenje zahteva je 31. mart, odnosno 1. oktobar 2018. godine u zavisnosti od vrste projekta.

Konkursom za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, predviđena je dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. novembar 2018. godine.

DSC 0662

Zahtevi po oba konkursa podnose se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isklјučivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Informacije o konkursima i obrasci zahteva za korišćenje sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs.

PDF Icon 25x20   subvencija i dotacija

PDF Icon 25x20   kreditnа sredstava


objavljeno  29.дец 2017.год

PDF Icon 25x20   Обавештење о закљученом уговору - ауто

PDF Icon 25x20   Обавештење о закљученом уговору - публикације


objavljeno  28.дец 2017.год

Измена плана јавних набавки број 01-17 од 14.12.2017. године туристицка 2017. децембар


objavljeno  21.дец 2017.год

PDF Icon 25x20   Обавештење продужењу рока за подношење понуда број 02-2017

PDF Icon 25x20   Одлука о измени конкурсне документације број број 02-1-2017-1од 20.12.2017. године


objavljeno  18.дец 2017.год

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА    УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА ОРН 79810000 – УСЛУГЕ ШТАМПАЊА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈНМВ 3/2017
PDF Icon 25x20   Конкурсна документација број 03/2017
PDF Icon 25x20   Позив за подношење понуда

objavljeno  18.дец 2017.год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Набавка путничког возила - старо за ново за потребе Туристичке организације Пријепоље ЈНМВ број 02/2017

PDF Icon 25x20   Конкурсна документација број 02/2017
PDF Icon 25x20   Позив за подношење понуда

objavljeno  16.мај 2017.год

Предмет јавне набавке број 01/17  су услуге  – штампање публикација и пропагандног материјала.

PDF Icon 25x20   Одлука о закљученом уговору 01/2017
PDF Icon 25x20   Одлука о додели уговора 01/2017

 

objavljeno  11.април 2017.год

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01/2017

- ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ -

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА И ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА

PDF Icon 25x20   Конкурсна документација број 01/2017

PDF Icon 25x20   Позив за подношење понуда


objavljeno  6.април 2017.год

PDF Icon 25x20   План јавних набавки за 2017. годину


objavljeno

Јавна набавка 02/2015

PDF Icon 25x20   Обавештење о обустави поступка
PDF Icon 25x20   Позив за подношење понуда
PDF Icon 25x20   Конкурсна документација

PDF Icon 25x20   Одлука о продужењу рока за подношење понуда
PDF Icon 25x20   Одлука о измени конкурсне документације

PDF Icon 25x20   Одлука о додели уговора
PDF Icon 25x20   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 objavljeno

Јавна набавка 01/2015

PDF Icon 25x20   Конкурсна документација
PDF Icon 25x20   Позив
PDF Icon 25x20   Појашњење конкурсне документације
PDF Icon 25x20   Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права


objavljeno

Јавна набавка 02/2014

PDF Icon 25x20   Конкурсна документација


objavljeno

Јавна набавка 01/2014

PDF Icon 25x20   Позив понуђачима
PDF Icon 25x20   Конкурсна документација
PDF Icon 25x20   Потврда о преузимању конкурсне документације